Jawatan Kosong Juruteknik Di Keretapi Tanah Melayu 2018

Peluang terbuka Jawatan Kosong terkini di Jabatan Kastam Diraja Malaysia 2018kepada seluruh warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berminat. Anda diperlawa untuk membuat permohonan segera bagi mengisi kekosongan jawatan yang ditawarkan seperti yang telah dinyatakan.

Borang permohonan bagi jawatan kosong tersebut jika anda berminat seperti :-

Maklumat Jawatan Kosong :

JURUTEKNIK GRED J07G10 SEMBOYAN & KOMUNIKASI

 • Memiliki Sijil Kemahiran Malaysia (SKM Tahap 3) Elektrik / Elektronik / Telekomunikasi Atau Sijil Politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
 • Berkhidmat sekurang-kurangnya 7 tahun sebagai Tukang K2 (Gred R06G12)
 • Calon mempunyai pengetahuan yang baik tentang kerja-kerja penyenggaraan Semboyan & Komunikasi
 • Lulus ujian kenaikan pangkat ke jawatan Juruteknik
 • Diperakukan oleh Ketua Jabatan.Kriteria Pemilihan
 • Boleh berkomunikasi dan menulis dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
 • Berkemahiran dalam penggunaan komputer (eg MS Office Word, Excell dll.)
 • Sedia bertukar ke mana-mana lokasi di rangkaian KTMB
 • Bermotivasi serta boleh bekerja bersendirian
 • Sihat tubuh badan/fizikal yang sesuai Spesifikasi Tugas
 • Menyelia kerja-kerja penyenggaraan Semboyan & Komunikasi
 • Menyenggara dan menguji peralatan Semboyan & Komunikasi mengikut piawaianyang ditetapkan
 • Menghadiri dan membaiki kerosakan peralatan Semboyan & Komunikasi yangdilaporkan seberapa segera
 • Menguji peralatan yang rosak dan menghantar untuk membaikpulih peralatantersebut
 • Mengemaskini dan menyimpan semua rekod dan daftar inventori peralatan Semboyan& Komunikasi
 • Menyediakan laporan kerosakan dan laporan mingguan
 • Bersedia untuk bekerja lebih masa.

Bagaimana Cara Memohon Jawatan diatas:

PERMOHONAN

Permohonan terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Pemohon dimestikan memenuhi syarat kelayakan yang telah dinyatakan di iklan. Permohonan hendaklah disertakan dengan Resume / CV, maklumat penuh peribadi serta dokumen-dokumen yang diperlukan.

Permohonan hendaklah dibuat dengan menyatakan butir-butir peribadi, pengalaman, kelulusan beserta dengan salinan sijil yang berkaitan. Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar sebelum 30 Mac 2018 ke alamat seperti berikut:-

Pengurus Besar
Modal Insan
Ibu Pejabat Korporat KTM Berhad Jalan Sultan Hishamuddin 50621 Kuala Lumpur

Please follow and like us: